ГРАДЕЖНИШТВО

АМГ ЕДИЛХА е една од најуспешните компании специјализирана за изградба и инвестирање во комерцијално – резендицијални објекти за домување.

Градењето е брз и ефикасен процес кога се работи со профисионален тим на експерти од областа на градежништвото.

АМГ ЕДИЛХА со задоволство Ви ја представува палетата на услуги:

- ДЕМИТ (ТЕРМО) ФАСАДИ,

- МАШИНСКИ МАЛТЕР,

- МАШИНСКО ГЛЕТУВАЊЕ,

- МАШИНСКО СТРУГАЊЕ,

- МАШИНСКО БОЕЊЕ.

За услугите малтерисување, глетување, брусење и боење, АМГ ЕДИЛХА располага со машински парк со машини од последната генерација.

За малтерисување АМГ ЕДИЛХА користи увозни италијански материјали од фирмата  FASSA BORTOLO (KS1 и Malta Fina).

Обработката ја изведува обучен кадар со претходно неколкугодишно искуство.

Партнер на АМГ ЕДИЛХА

vip_baner_golem123

ОБЈЕКТИ

© 2014 amgedilxa.mk - Сите права се задржани!